Canlı yayın aracı kiralama

Canlı yayın aracı kiralamak maliyet açısından avantajlı mıdır?

Canlı yayın kavramının ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla birlikte, yayın organları açısından bu şekilde yayın yapabilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İnsanlar büyük olayları, spor karşılaşmalarını, tarihe geçmeye aday olayları günler sonra değil, anında izlemeyi tercih ederler. Yayın organlarının bir kısmı bu kapasiteye sahipse ve bir kısmı değilse, canlı yayın yapabilen medyanın daha çok izleyici çekeceği açıktır.

Büyük bütçeli dev medya organları için bu durum çok büyük sorun teşkil etmez. İhtiyaca göre bir naklen yayın ya da canlı yayın aracı filosu kurulur ve canlı yayın aracı filosu içindeki araçlar ihtiyaca göre kullanılır. Ancak daha küçük çaplı yayın organları için durum bu kadar kolay değildir. Bir canlı yayın aracı kullanılmasa bile ciddi işletme maliyetleri ortaya çıkartacaktır. Bunların en başında bakım ve yenileme maliyetleri gelir. Canlı yayın aracı içindeki hassas cihazların bakımları ve teknoloji geliştikçe yenilenmesi, gerekirse değiştirilmesi gerekir. Bu da tek bir araç söz konusu olduğunda bile ciddi bir gider yaratacaktır. Bu giderler de belirli boyutların altındaki medya organları için engelleyici olmaktadır. İşte böyle bir durumda bu maliyetlerin ortadan kalkmasına rağmen canlı yayın yapabilme kabiliyetini de elde tutmanın çok daha ucuz bir yolu vardır: Canlı yayın aracı kiralamak.

Canlı yayın aracı kiralama yöntemi tercih edildiğinde bu araçla ilgili bakım ve işletme maliyetleri gider kalemi olmaktan çıkacaktır. Naklen yayın araçları, doğal olarak sürekli kullanılmaz. Bu durumda firma, kullanmadığı bir aracın her türlü maliyetini karşılamak durumunda kalır. Ama naklen yayın aracını satın almak yerine canlı yayın aracı kiralama hizmetinden faydalanıldığında yalnızca bu maliyet söz konusudur. Canlı yayın aracının bakımları naklen yayın cihazlarının yenilenmesi gibi maliyetler ise medya organının yükümlülüğünde değildir.

Naklen yayın aracı kiralama filoları, daha düşük bütçeli medya organlarının da canlı yayın yapabilme kabiliyeti kazanmasına olanak vererek bu alandaki rekabet şansını arttırmıştır. Medya organı, çeşitli aralıklarla kullanacağı cihazlar için sürekli olarak harcama yapmak yerine, bu cihazları “gerektiğinde” edinir ve yalnızca gerektiğinde harcama yaparak canlı yayın yapabilme yetisine sahip olur. Canlı yayın ya da naklen yayın aracı kiralamak, bu özellikleri sayesinde medya organına avantaj sağlar.

Canlı yayın aracı nedir?

Canlı yayın araçları en basit tanımıyla, bir olayın kayıt araçlarıyla çekildiği sırada televizyon kanalları ya da internet gibi ortamlarda yayımlanabilmesine olanak tanıyacak her türlü cihaz ve malzemeyi taşıyan araçlara denir. Bu araçların boyutları ihtiyaca göre değişmekle birlikte, kullanılmak istenen kamera sayısı ve çekimle ilgili çeşitli niteliklere göre ufak bir ticari araç boyutundan standart bir tır boyutuna kadar çeşitlilik gösterebilir.

1

Naklen yayın ya da canlı yayın aslında çoğu kişinin düşündüğü gibi olay anında bire bir yayın yapılması değildir. Görüntünün işlenmesi ve bazı düzeltmelerin yapılabilmesi için yayımlanan görüntü gerçek zamanı 1-3 saniye geriden takip eder. Alınan görüntü üzerinde ne kadar fazla düzeltme yapılmak istendiği ve bu görüntünün ne kadar işlenmek istediği de aracın boyutlarını etkileyebilecek etkenlerdendir.

2

Canlı yayın kavramı ilk ortaya çıktığında yalnızca büyük spor karşılaşmaları ve çok önemli olayları görüntülemek için kullanılıyordu; fakat maliyetlerin düşmesi, teknolojinin gelişmesi ve canlı yayın ya da naklen yayın araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte canlı yayın kavramı ve naklen yayın araçları giderek yaygınlaştı. Televizyon kanallarının artması, birçok yerel kanalın ortaya çıkması, internet televizyonculuğu gibi yeni iletişim kanallarının ortaya çıkmasıyla da naklen yayın aracı kiralamak, sürdürülebilir bir iş hâline geldi. Bu durumda hem naklen yayın aracı edinemeyecek boyuttaki yayın organlarına avantaj sağladı hem de yeni bir sektörün ortaya çıkmasına zemin hazırladı.